اشنایی با منوی ابزار نرب در مایا - شبکه‌ما

جدا از ابزار های پلی گن که به صورت حجمی میباشند در این نرم افزار ابزار های دیگری نیز برای مدلینگ در اختیار دارم که...

اشنایی با منوی ابزار نرب در مایا

توضیحات:

جدا از ابزار های پلی گن که به صورت حجمی میباشند در این نرم افزار ابزار های دیگری نیز برای مدلینگ در اختیار دارم که با عنوان نربس شناخته میشوند.خاصیت این ابزار این است که با فرمول های ریاضی ساخته میشوند و نسبت به ابزار پلی گن سبکتر بوده و ساد تر ترسیم میشوند و البته برای ویرایش انها با مشکلی مواجه نخواهیم شد و به سادگی قابل ویرایش هستند.البته بایستی خاطر نشان کرد که پایه این ابزار منوی ابزار دیگری به نام کرو میباشند که به صورت دو بعدی هستند و میتوان گفت این ابزار از ویرایش ابزار های منوی کرو بدست امده اند. از جمله خاصیت های این ابزار همانطور که اشاره شد ویرایش ساده انهاست .برای انجام این کار کافیست یکبار کلیک راست را بر روی شکل های رسم شده فشار دهیم و بعد از انجام این کار میتوانیم هر نوع خطی که به صورت مجموعه ای از نقاط و رابطه ای بین این نقاط میباشند را جابجا کنیم و یا ماهیت شکل را تغییر دهیم و به عنوان مثال یک مربع را به یک دایره تبدیل کنیم