ایجاد اشکال نربس در مایا - شبکه‌ما

برای ایجاد اشکال نربس بهترین حالت این است که منو را بر روی حالت سرفیس قرار دهیم و در نتیجه در منوی ابزار میتوانیم گزینه...

ایجاد اشکال نربس در مایا

توضیحات:

برای ایجاد اشکال نربس بهترین حالت این است که منو را بر روی حالت سرفیس قرار دهیم و در نتیجه در منوی ابزار میتوانیم گزینه های سرفیس و کرو را داشته باشیم .البته باید خاطر نشان کرد که برای استفاده از هر کدام از این ابزار از منوی کرکره ا مربوطه که در بالاترین قسمت محیط کار قرار دارد نیز میتوانیم استفاده کنیم.برای مثال میتوانیم از منوی کرکره ای کری ایت گزینه نربس را انتخاب کرده و زیر مجموعه ان را مشاهده کنیم.لازم به ذکر است که بعد از اجرای هر دستور قبل از رسم میتوانیم تنظیمات ان را وارد کنیم و یا در صورت تمایل شخصی خودمان میتوانیم این تنظیمات را بعد از ترسیم شکل مورد نظر با استفاده از پنجره ای که بعد از اجرای دستور باز شده است انجام دهیم.