فنون استادبروس لی۱ - شبکه‌ما

باسلام،درودویژه به استادبی بدیل ورزش،هنرهای رزمی درجهان و تاریخ ورزش استادبروس لی.فیلم نایاب اجرای زنده فن مشت۶ اینچی توسط استاد بروس لی.

فنون استادبروس لی۱

دسته بندی ها:
توضیحات:
باسلام،درودویژه به استادبی بدیل ورزش،هنرهای رزمی درجهان و تاریخ ورزش استادبروس لی.فیلم نایاب اجرای زنده فن مشت۶ اینچی توسط استاد بروس لی.