موفقیت در زندگی مشترک - شبکه‌ما

موفقیت در زندگی مشترک [موفقیت در زندگی مشترک] موفقیت در زندگی مشترک جز اهداف اصلی هر زوجی است که با رسیدن به موفقیت میتواند معنایی واقعی زندگی...

موفقیت در زندگی مشترک

توضیحات:

موفقیت در زندگی مشترک

موفقیت در زندگی مشترک

موفقیت در زندگی مشترک جز اهداف اصلی هر زوجی است که با رسیدن به موفقیت میتواند معنایی واقعی زندگی و آرامش را درک کند . اما این نوع موفقیت دیگر ماننئ موفقیت مالی و موفقیت در سلامتی و موفقیت در تحصیل نیست .بلکه یک تلاش دو نفره را میطلب تا بتوان در زندگی مشترک به موفقیت رسید.

زوج های جوان بسیاری زیادی را میبینیم که هردر روز اول زندگی در حال تلاش و کوشش برای رسیدن به موفقیت در زندگی هستند .اما بعد از چند سال  دیگر با بی توجهی به همدیگر در حال رفتن به مسیری شخصی و متفاوت از یکدیگر و یا در طلاق عاطفی و یا واقعا در حال طلاق از یکدیگر هستند .

علت موفقیت در زندگی مشترک چیست ؟

هانطور که گفته شده موفقیت در زندگی مشترک نیازمند یک تلاش دو طرف از جانب زوجین است . یعنی هم آقا و هم خانوم باید در این امر مشارک کرده تا به  موفقیت در زندگی مشترک برسند. هرگاه یکی از آنها در این کا هلی ورزد باعث ایجاد عدم اطمینان و آسیب به انها خواهد شد. ولی علت این کاهلی چیست ؟

به خاطر بیاورید که شما از خانواده های با تربیت متفاوت هستید و معنایی موفقیت و وظایف هر شخص در هدف مشترکی مانند موفقیت در زندگی مشترک  از دیدگاه افراد متفاوت است . که یکی از عوامل می تواند این باشد .البته نداشتن چشم انداز مناسب و یا داشتن

اهداف غیر واقعی و برخورد نامناسب با مشکلات دیگر عوامل است که در کلیپ های زیر به بررسی هرکدام می پردازیم .

 

موفقیت چیست ؟

موفقیت در کسب و کار

موفقیت در زندگی

موفقیت

موفقیت در کسب وکار

موفقیت در زندگی زناشویی

موفقیت در زندگی و کار