جهانگیری: نظام بانکی موفق شد وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد - شبکه‌ما

 #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی #هاشمی‌طبا درباره سخنان روحانی:

جهانگیری: نظام بانکی موفق شد وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد

توضیحات:

 #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی

#هاشمی‌طبا درباره سخنان روحانی: