قالیباف: آقای جهانگیری دولت با وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج مخالفت کرد و مجلس آن را تصویب کرد؛شما این را هم به مردم ندادید - شبکه‌ما

Qalibaf Mr. Jahangiri government refused to loan 10 million USD marriage and the Assembly approved it; you did this to the people #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی #قالیباف درباره...

قالیباف: آقای جهانگیری دولت با وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج مخالفت کرد و مجلس آن را تصویب کرد؛شما این را هم به مردم ندادید

توضیحات:

Qalibaf Mr. Jahangiri government refused to loan 10 million USD marriage and the Assembly approved it; you did this to the people

#پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی

#قالیباف درباره سخنان روحانی: