کنایه قالیباف به دولت: درختی که چهار سال میوه ندهد در آینده هم میوه نمی دهد - شبکه‌ما

Carpets allusion to the tree the fruit of four years does not give fruit in the future #قالیباف درباره سخنان میرسلیم:

کنایه قالیباف به دولت: درختی که چهار سال میوه ندهد در آینده هم میوه نمی دهد

توضیحات:

Carpets allusion to the tree the fruit of four years does not give fruit in the future

#قالیباف درباره سخنان میرسلیم: