قالیباف: آیا این‌ها ریشه در بحث ۴ درصدی‌ها ندارد که فقط افراد خاصی بیایند و استفاده کنند و بقیه استفاده نکنند - شبکه‌ما

Qalibaf: Are they rooted in the 4 Drsdyha not only certain people to come and use the rest not used  #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی #قالیباف درباره سخنان رئیسی:

قالیباف: آیا این‌ها ریشه در بحث ۴ درصدی‌ها ندارد که فقط افراد خاصی بیایند و استفاده کنند و بقیه استفاده نکنند

توضیحات:

Qalibaf: Are they rooted in the 4 Drsdyha not only certain people to come and use the rest not used

 #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی

#قالیباف درباره سخنان رئیسی: