سراج رئیس سازمان بازرسی: مدیرعامل بانک رفاه با فشار «حسین فریدون» مدیرعامل شد! روحانی در مناظره امروز - شبکه‌ما

سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور: مدیرعامل بانک رفاه با فشار «حسین فریدون» مدیرعامل شد! روحانی در مناظره امروز: من با کسی عهد اخوت نبسته ام...

سراج رئیس سازمان بازرسی: مدیرعامل بانک رفاه با فشار «حسین فریدون» مدیرعامل شد! روحانی در مناظره امروز

توضیحات:

سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور: مدیرعامل بانک رفاه با فشار «حسین فریدون» مدیرعامل شد!

روحانی در مناظره امروز: من با کسی عهد اخوت نبسته ام و هرکس تخلف کرده به اشد مجازات برسانند

Siraj Chairman of GIO: Director of the Bank welfare of pressure, "Hossein Fereydoun" Director was!

Spiritual in the debate today I'm wearing someone covenant of brotherhood and severely punish anyone who had violated