هاشمی طبا: من مخالف اعلام اموال نامزدها بودم و قانونی در این زمینه نداریم/ملاک پول داشتن یا نداشتن نیست! - شبکه‌ما

هاشمی طبا: من مخالف اعلام اموال نامزدها بودم و قانونی در این زمینه نداریم/ملاک پول داشتن یا نداشتن نیست!

هاشمی طبا: من مخالف اعلام اموال نامزدها بودم و قانونی در این زمینه نداریم/ملاک پول داشتن یا نداشتن نیست!

توضیحات:

هاشمی طبا: من مخالف اعلام اموال نامزدها بودم و قانونی در این زمینه نداریم/ملاک پول داشتن یا نداشتن نیست!