روحانی : لوله كردن دانشحويان توسط قاليباف . خرج كردن از امام رضا توسط رييسي - شبکه‌ما

از لوله كردن دانشحويان توسط قاليباف، تا خرج كردن از امام رضا توسط رييسي و دخالت نيروهاي امنيتي براي حمايت از او در حرف آخر...

روحانی : لوله كردن دانشحويان توسط قاليباف . خرج كردن از امام رضا توسط رييسي

توضیحات:

از لوله كردن دانشحويان توسط قاليباف، تا خرج كردن از امام رضا توسط رييسي و دخالت نيروهاي امنيتي براي حمايت از او در حرف آخر روحاني... 

 #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی

#روحانی در جمع‌بندی و وقت اضافه: