قالیباف: برگه اسناد و زمین‌های نجومی که به نام شخص این دو بزرگوار است. اقتصاد درست نمی‌شود چون وای به روزی که بگندد نمک! - شبکه‌ما

#پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی #قالیباف در جمع‌بندی و وقت اضافه:

قالیباف: برگه اسناد و زمین‌های نجومی که به نام شخص این دو بزرگوار است. اقتصاد درست نمی‌شود چون وای به روزی که بگندد نمک!

توضیحات:

#پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی

#قالیباف در جمع‌بندی و وقت اضافه: