روحانی: در ایران کارشناسان می گویند نهایتا 20 تا 30 هزار نفر، چگونه قالیباف می خواهد از این طریق یک میلیون شغل ایجاد کند؟ - شبکه‌ما

 #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی #روحانی در جمع‌بندی و وقت اضافه:

روحانی: در ایران کارشناسان می گویند نهایتا 20 تا 30 هزار نفر، چگونه قالیباف می خواهد از این طریق یک میلیون شغل ایجاد کند؟

توضیحات:

 #پوشش_زنده #مناظره_سوم #اقتصادی

#روحانی در جمع‌بندی و وقت اضافه: