جهانگیری:نامزدها ازسابقه خود نترسند آن را بیان کنند - شبکه‌ما

جهانگیری:نامزدها ازسابقه خود نترسند آن را بیان کنند/رئیسی بایدپاسخگوی عملکرد قوه قضائیه در38 سال گذشته باشد/ قالیباف دردوره ای رئیس ستادمبارزه با قاچاق بود،باید عملکرد...

جهانگیری:نامزدها ازسابقه خود نترسند آن را بیان کنند

توضیحات:

جهانگیری:نامزدها ازسابقه خود نترسند آن را بیان کنند/رئیسی بایدپاسخگوی عملکرد قوه قضائیه در38 سال گذشته باشد/ قالیباف دردوره ای رئیس ستادمبارزه با قاچاق بود،باید عملکرد خود راتوضیح دهد