آموزش عکاسی و تنظیمات ترکیبی دیافراگم و سرعت شاتر و حساسیت - شبکه‌ما

آموزش عکاسی و تنظیمات ترکیبی دیافراگم و سرعت شاتر و حساسیت در این ویدیو سعی کردم که توسط نرم افزار شبیه ساز دوربین _عکاسی_ به بررسی...

آموزش عکاسی و تنظیمات ترکیبی دیافراگم و سرعت شاتر و حساسیت

توضیحات:

آموزش عکاسی و تنظیمات ترکیبی دیافراگم و سرعت شاتر و حساسیت

در این ویدیو سعی کردم که توسط نرم افزار شبیه ساز دوربین عکاسی به بررسی تنظیمات دوربین جهت نیل به اهداف مشخص در عکس بپردازم و همینطور در ...