00:02:17 شرط بخشودگی جرائم مالیاتی - شبکه‌ما

در این فیلم کوتاه آقای سعید قنبری مدیر سایت حساب آموز درباره شرطهای بخشودگی مالیاتی مواردی را توضیح می دهند.

00:02:17 شرط بخشودگی جرائم مالیاتی

توضیحات:

در این فیلم کوتاه آقای سعید قنبری مدیر سایت حساب آموز درباره شرطهای بخشودگی مالیاتی مواردی را توضیح می دهند. مقالات کامل درباره حسابداری و مسائل مالیاتی را از سایت حساب آموز، اینستاگرام و تلگرام سایت حساب آموز مطالعه نمایید:

   سایت                   https://www.hesabamooz.com

اینستاگرام  http://instagram.com/hesabamooz

تلگرام:                             [email protected]