مادر امریكایى كه دنیا را تحت تاثیر قرار داد - شبکه‌ما

این روایت را گوش كنید و ببینید.بازخوانى یك داستان عاشقانه به روایت فرزاد حسنى.داستانى واقعى كه امریكا را به شدت تحت تاثیر قرار داد

مادر امریكایى كه دنیا را تحت تاثیر قرار داد

دسته بندی ها:
توضیحات:

این روایت را گوش كنید و ببینید.بازخوانى یك داستان عاشقانه به روایت فرزاد حسنى.داستانى واقعى كه امریكا را به شدت تحت تاثیر قرار داد