چند ترفند نمایشی باحال و ساده برای اسپینر - شبکه‌ما

یکی از کارهای هیجان انگیزی که در استفاده از فیجت توی ها مانند فیجت اسپینر ، فیجت کیوب و ...

چند ترفند نمایشی باحال و ساده برای اسپینر

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از کارهای هیجان انگیزی که در استفاده از فیجت توی ها مانند فیجت اسپینر ، فیجت کیوب و ... می توان مد نظر داشت ترفند ها یا حرکات نمایشی است که می توان با آنها انجام داد. تماشا کنید .