روش عجیب دفن قربانیان تب کنگو - شبکه‌ما

اولین قربانی تب کریمه کنگو در اصفهان داخل وکیوم و تابوت پلاستیکی پِرِس شده در عمق ۳ متری زمین دفن شد

روش عجیب دفن قربانیان تب کنگو

دسته بندی ها:
توضیحات:

اولین قربانی تب کریمه کنگو در اصفهان داخل وکیوم و تابوت پلاستیکی پِرِس شده در عمق ۳ متری زمین دفن شد