رسوائی آل کفر وهابی سعودبا فاجعه منا - شبکه‌ما

فاجعه منادردوره اول حسن روحانی وتیم بی کفایتش در۱۳۹۴.

رسوائی آل کفر وهابی سعودبا فاجعه منا

دسته بندی ها:
توضیحات:
فاجعه منادردوره اول حسن روحانی وتیم بی کفایتش در۱۳۹۴.اثبات تقصیر عمدی وتوطئه رژیم آل نجس سعوددر جهت کشتارجمعی حجاج مسلمان خصوصأشیعیان وترورسفیرایران در لبنان حین مراسم رمی جمرات درمنا مورخ پنجشنبه۹۴/۷/۲شمسی که بیش از۵۰۰شهیدومجروح حاجی ایرانی و هزاران کشته،مجروح ازمسلمانان دیگر کشورهادرفاجعه منا.اوایل جنگ جهانی اززمانیکه آل نجس سعودبرعربستان با کمک انگلیس بعدازامپراطوری عثمانی ترکهاسرکارآمدکشتار،قتل عامهای ساختگی به شکل حادثه اتفاقی طراحی، اجراکرده ومیکنندجهت توطئه تضعیف شیعیان و اتحادمسلمانان واقعی جهان که تن به ذلت،حمایت ازاسلام قلابی آمریکایی وشیعهٔ قلابی انگلیسی نمی دهندوکینه ورزی آل کفر وهابی سعودو اربابش آمریکای جهانخوارعلیه جمهوری اسلامی ایران مقتدرباعث ناآرامی وجنگ های خونین وحشیانه گروهک‌های بی دین بظاهرمسلمان وتروریست ساخته پاختهٔ انگلیس روباه پیر،آمریکاروباه جوان،صهیونیزم غده سرطانی جهان و نوکرشان اعراب شکم چران وبوالهوس خاورمیانه وآل نجس،کفروهابی سعوداز جمله:۱_طالبان درپاکستان،افغانستان۲_ القاعده درعراق واعراب آفریقاوخاور میانه ۳_داعش(خوارج مدرن) درعراق وسوریه ۴_منافقین اولیه(مجاهدین خلق) درایران،عراق،اروپا،آسیا۵_اشرار به سرکردگی عبدالمالک ریگی درشرق ایران،پاکستان۶_پ،ک،ک وپژاک در غرب،شمال غربی ایران،ترکیه۷_احزاب منحله دمکرات و کومله درغرب ایران، کردستان عراق ۸_جیش الاسلام در شرق ایران،پاکستان،لبنان،سوریه علیه اقتدارایران اسلامی وشیعیان واقعی جهان ۹_سلطنت طلبان در ایران ۱۰_ نفوذیان خائن غربزده،منافقین داخلی با جبهه ای تازه بنام حزب اصلاح طلبان ایران واردعمل شدن تاازداخل ملت قهرمان ایران رو بانظام،رهبری درگیرو بدبین وضعیف كنندکه پدرخوانده جریان​ جدیدنفاق علی اکبرهاشمی بهرمانی رفسنجانی،خاندان فاسدو خائنش هستند که شرش ازسرملت کم شدهنوزنوچه هایش هستندکه راهشو ادامه میدن چون: ناطق نوری (بزارش توی قوری)،سیدمحمدخاتمی،کروبی، میرحسین موسوی،حسن روحانی وتیم بی کفایتش.دلایل اصلی ومحکم،عمدی فاجعه مناسال۹۴شمسی توسط آل کفر سعودبه دستورغرب که اربابش هستند.آغازفاجعه منا:ورودنامتعارف با خودرووکاروان صدهانفری نظامیان محمدبن سلمان پسر،ولیعهدشاه سعودی،وزیر جنگ،جلادملت یمن،بانی داعش به بهانه رمی جمرات باعث تغییر مسیرعمدی حجاج درمسیرسوم که مختص حجاج آسیائی،آفریقائی بودشده حجاج رابه مسیرباریک،بن بست منحرف کردندحتی مأموران سفاک سعودی بالای سرکاروان روی دیوارهانظاره گرتجمع وفشارجمعیت بودن حتی بااتاق کنترل تصویری وبیسیمی در ارتباط بودن که درب کوچک انتهای مسیرروبازکردن. فشارجمعیت،گرما،خفگی باعث هول شدن حجاج،زیرپاماندن آنان وشهادت و مجروحیت بیش از۲۰۰۰حاجی شدتنها این نیست تله های دیگری هم طراحی کردن چون:بستن دربهای قطارحجاج درمکه باعث گرمازدگی،خفگی بسیاری شد، سقوط جرثقیل،سقوط پنکه سقفی، سقوط بالابر،آتش سوزی هتل حجاج شیعه،اجازه ندادن به فیلمبرداری از حوادث تاجنایات سعودیان کافرخوارجی فاش نشود.ازاول سقوط امپراطوری عثمانی وتأسیس وهابیت سعودیان نجس جنایات شون علیه مسلمانان خصوصأ شیعیان آغازشدباکمک غرب مکار:۱_در۱۹۸۷میلادی شهادت بیش از۴۰۰حاجی که اغلب ایرانی بودن بدلیل تظاهرات ضدغربی درمکه۲_در۱۹۹۰م شهادت ۱۴۲۶حاجی ازاندونزی،ترکیه به خاطرازدحام حجاج وهدایت آنان به یک تونل باریک که به کعبه میرسید ۳_در ۱۹۹۴م ازدحام حجاج نزدیکی پل جمرات درمنا۲۷۰شهیدگرفت۴_در۱۹۹۷م شهادت ۳۴۳ومجروحیت۱۵۰۰حاجی در آتش سوزی خیمه هادرمنا۵_در۱۹۹۸م شهادت ۱۸۰حاجی دررمی جمرات منا۶_ در۲۰۰۴م شهادت ۲۵۱ومجروحیت۲۴۴ حاجی ۷_در۵ژانویه۲۰۰۶م ریزش هتل کوچکی درمکه که محل اسکان حجاج شیعه بود ۷۶شهیدگرفت۸_در۱۲ژانویه ۲۰۰۶م شهادت۳۶۳حاجی دررمی جمرات ۹_در۲۰۱۵م شهادت ۱۰۷مجروحیت۲۴۰ حاجی بخاطرسقوط بالابردرکعبه۱۰_در ۲۰۱۷م شهادت،مجروحیت بیش از۳۰۰۰ حاجی همزمان باجنایات خوارج وهابی در یمن،تجهیزداعش،تفرقه افکنی بین مسلمانان جهان،توطئه ورجزخوانی های پوشالی علیه اقتدارایران اسلامی.انشا.. چیزی به خفت،نابودی کفار وخوارج ، منافقان،ظالمان جهان نمانده.یاعلی یه فاطمه ادرکنی ✌