وصیتنامۀ یک میلیونر:موفقیت شغلی چیست - شبکه‌ما

وصیتنامۀ یک میلیونر فصل دوم [موفقیت شغلی چیست؟] موفقیت شغلی چیست؟ اجازه دهید کمی موضوع را جدی تر دنبال کنیم .

وصیتنامۀ یک میلیونر:موفقیت شغلی چیست

توضیحات:

وصیتنامۀ یک میلیونر فصل دوم

موفقیت شغلی چیست؟

موفقیت شغلی چیست؟

اجازه دهید کمی موضوع را جدی تر دنبال کنیم .اصلا موفقیت چیست ؟و بعد سراغ موفقیت شغلی چیست برویم.

موفقیت از دیگاه من به معنی رسیدن به هدف مناسب  با در نظر گرفتن زمان و منابع مناسب فرض کنید من یک پیر مرد 80 ساله خمیده با شنیدن خبر فتح قله اورست توسط یک گروه هدف خود را فتح قله اورست در نظر بگیرم .!!!!! بله خنده دار است .خیلی وقت ها ما اهداف خود را از سر شوق و ذوق و دیدن و یا شنیدن موفقیت دیگران در زمینه ای انتخاب میکنیم . مانند جوان روستایی که تصمیم دارد در کار کشاورزی بماند و 10 زبان زنده دنیا را یاد بگیرد.درست است این کار شدنی و دور از دسترس و یا حتی مفید است اما این جوان برای رسیدن به این هدف نیازمند منابعی همچون استاد و محیط آموزشی و زمان مناسب است که این منابع برای او دور از دسترس است.

موفقیت شغلی چیست؟برای هر کدام از ما معتایی خاصی دارد. شخصی موفقیت شغلی خود را در تحصیل و ادامه آن و تدریس میداند و شخصی دیگر در افزایش درامد و شخصی در وسعت آن ......در موفقیت شغلی علاقه به حرفه یا همان شغل یکی از پارامترهای اساسی است. علاقه ابزاری است که مدت کار و سختی آن را برای شما نزول میدهد .

توجه داشته باشید در جواب موفقیت شغلی چیست شما باید استعداد و توانایی و یا همان منابع را درنظر بگیرد. برای استفاده از منابع یا استعداد و یا .....بهتر است ما با دانش مدیریت اشنایی داشته باشیم و اگر نه با افرادی خبره در زمینه شغلی خود مشورت کنیم .و یا از مدل های موفق کسب و کار خود الگو برداری کنیم تا نیز ما به موفقیت شغلی  دست یابیم.

برای یافتن سوال موفقیت شغلی چیست؟ با ما همراه باشید در :

 

موفقیت در کسب و کار کوچک

موفقیت شغلی pdf

وصیتنامۀ یک میلیونر:موفقیت شغلی چیست

وصیتنامۀ یک میلیونر: موفقیت شغلی

وصیتنامۀ یک میلیونر:راز موفقیت در کسب و کار آزاد

وصیت یک میلیونر :موفقیت در کسب و کار اینترنتی در ایران

وصیت نامه یک میلیونر : راه های موفقیت در کسب و کار

وصیتنامۀ یک میلیونر:موفقیت شغلی

راه های موفقیت در کسب و کار اینترنتی