قطع درخت در میدان اصلی شهر و افتادن ان روی خودرو - شبکه‌ما

قطع درخت در میدان اصلی شهر و افتادن ان روی خودرو اینم از شاهکار شهرداری قائمیه و افتادن درخت روی خودرو به کما رفتن راننده خودرو...

قطع درخت در میدان اصلی شهر و افتادن ان روی خودرو

توضیحات:

قطع درخت در میدان اصلی شهر و افتادن ان روی خودرو

اینم از شاهکار شهرداری قائمیه و افتادن درخت روی خودرو به کما رفتن راننده خودرو (قضاوت با خودتون حتما ببینید)