موسیقی از نگاه دكتر الهی قمشه ای - شبکه‌ما

نگوییم موسیقی حرام است....موسیقی حرام وحلال ندارد. سخنرانی "دكتر الهی قمشه ای" درمورد ارزش و منزِلت موسیقی و رسالت آن.

موسیقی از نگاه دكتر الهی قمشه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

نگوییم موسیقی حرام است....موسیقی حرام وحلال ندارد.

سخنرانی "دكتر الهی قمشه ای" درمورد ارزش و منزِلت موسیقی و رسالت آن.