فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم/ رکورد بهداد سلیمی این گونه شکسته شد - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - در حرکت یکضرب مسابقات وزنه برداری قهرمانی اروپا، تالاخادزه قهرمان المپیک از گرجستان با مهار ٢١٧ کیلو، یک کیلو رکورد...

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم/ رکورد بهداد سلیمی این گونه شکسته شد

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - در حرکت یکضرب مسابقات وزنه برداری قهرمانی اروپا، تالاخادزه قهرمان المپیک از گرجستان با مهار ٢١٧ کیلو، یک کیلو رکورد سلیمی را جا به جا کرد.