فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - صحنه ماندگار72- فیلم «خانه دوست کجاست؟» عباس کیارستمی - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - سکانس افتتاحیه فیلم «خانه دوست کجاست؟» اثر ماندگار و فاخر مرحوم عباس كیارستمى فقید.

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - صحنه ماندگار72- فیلم «خانه دوست کجاست؟» عباس کیارستمی

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - سکانس افتتاحیه فیلم «خانه دوست کجاست؟» اثر ماندگار و فاخر مرحوم عباس كیارستمى فقید. «خانه دوست کجاست؟» در فهرست ۵۰ فیلمی که باید قبل از ۱۴ سالگی دید از دید بنیاد فیلم بریتانیا قرار دارد.