فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - چگونه هسته آلبالو و گیلاس را بگیریم(جالب انگیز) - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - هسته گیری اتوماتیك دستگاه رومیزی با ظرفیت ٦٠ كیلو در ساعت مخصوص البالو و گیلاس شرکت طبخ شمیم www.tabkhshamim.ir 021-66793370-1

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - چگونه هسته آلبالو و گیلاس را بگیریم(جالب انگیز)

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - هسته گیری اتوماتیك دستگاه رومیزی با ظرفیت ٦٠ كیلو در ساعت مخصوص البالو و گیلاس شرکت طبخ شمیم www.tabkhshamim.ir 021-66793370-1