فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم دستگیری تروریست های تکفیری در تهران - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - جزئیات جدید از توطئه های تروریستی در ایران/ اقدام برای بمب گذاری در ۵۰ نقطه/ بازداشت ۱۰ تروریست تکفیری/ کشف...

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم دستگیری تروریست های تکفیری در تهران

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - جزئیات جدید از توطئه های تروریستی در ایران/ اقدام برای بمب گذاری در ۵۰ نقطه/ بازداشت ۱۰ تروریست تکفیری/ کشف ۱۰۰کیلو مواد آماده انفجار