فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - من و عمو تتل و تاپ اسپید سایپا 141 خودم - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - داشتم اهنگ جفت شیش رو گوش میکرد یک هو حس گرفت فیلم بگیرم در ضمن ماشین روی دنده 1 و...

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - من و عمو تتل و تاپ اسپید سایپا 141 خودم

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - داشتم اهنگ جفت شیش رو گوش میکرد یک هو حس گرفت فیلم بگیرم در ضمن ماشین روی دنده 1 و دنده 2 بودش وزن خودم 93 کیلو باک ماشین نصفه (16 یا 17 لیتر ) لاستیک 175 سارینا ایران تایر خیابون کمی داغون بود لرزش فیلم کمی زیاد شد