فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - تست کشش از دنده2 slxباl90 - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - تو همه ی تستها اس ال ایکس 40 کیلو سنگین بود اینجا این دفعه ال90 40 کیلو سنگین هستش---تست هم...

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - تست کشش از دنده2 slxباl90

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - تو همه ی تستها اس ال ایکس 40 کیلو سنگین بود اینجا این دفعه ال90 40 کیلو سنگین هستش---تست هم توسط آقارضا و مرتضی گل انجام دادن----بقیه فیلم تستها در کانال دادا مرتضی هستش