فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم ضبط شده از جلسه ۵ تروریست قبل از عملیات تروریستی - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم ضبط شده از جلسه ۵ تروریست قبل از عملیات تروریستی در تهران//نكته جالب تاكیدی است كه بر عدم ارتباط...

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم ضبط شده از جلسه ۵ تروریست قبل از عملیات تروریستی

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - فیلم ضبط شده از جلسه ۵ تروریست قبل از عملیات تروریستی در تهران//نكته جالب تاكیدی است كه بر عدم ارتباط خود با سعودی می كنند!