روشن کردن لامپ 220 ولتی با یک باطری 1/5ولتی - شبکه‌ما

نقشه مدار در انتهای ویدئو نمایش داده شده است

روشن کردن لامپ 220 ولتی با یک باطری 1/5ولتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

نقشه مدار در انتهای ویدئو نمایش داده شده است