فیلم کامل حوادث تروریستی حرم امام خمینی - شبکه‌ما

فیلم کامل حوادث تروریستی حرم امام خمینی لحظه منجرکردن خود تروریست به شهادت رسیدن کارگر فضای سبز مرقد امام و زخمی شدن مردم و لحظه دستگیری زن همراه...

فیلم کامل حوادث تروریستی حرم امام خمینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلم کامل حوادث تروریستی حرم امام خمینی

لحظه منجرکردن خود تروریست

به شهادت رسیدن کارگر فضای سبز مرقد امام و زخمی شدن مردم

و لحظه دستگیری زن همراه ترو ریست ها در حرم امام خمینی توسط مردم