یعنی خدا برای گوساله این آیه را فرستاد ؟!! // خنده حلال 12 - شبکه‌ما

ما کمتر از گوساله که نیستیم ...

یعنی خدا برای گوساله این آیه را فرستاد ؟!! // خنده حلال 12

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما کمتر از گوساله که نیستیم ...