رفت زیر منبرش، شروع کرد به فوت کردن !!؟ // خنده حلال 10 - شبکه‌ما

یک کسی رفت سخنرانی کنه یکی رفت زیر منبرش، شروع کرد به فوت کردن ...

رفت زیر منبرش، شروع کرد به فوت کردن !!؟ // خنده حلال 10

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک کسی رفت سخنرانی کنه یکی رفت زیر منبرش، شروع کرد به فوت کردن ...