زیر سقف دودی - تحلیل و حل آزمون طراحی نظام مهندسی اسفند 95 سقف شیب دار - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - فیلم آموزش حل آزمون طراحی نظام مهندسی اسفند 95 بخش سقف شیب دار مهندس حسن وحیدی - مهندس مریم شریفی نیا

زیر سقف دودی - تحلیل و حل آزمون طراحی نظام مهندسی اسفند 95 سقف شیب دار

توضیحات:
زیر سقف دودی - فیلم آموزش حل آزمون طراحی نظام مهندسی اسفند 95 بخش سقف شیب دار مهندس حسن وحیدی - مهندس مریم شریفی نیا