زیر سقف دودی - دابسمش بام-شیب چرا در شمال ایران سقف خانه ها را شیب دار میسازند؟ - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - http://merci-shop.mihanstore.net/

زیر سقف دودی - دابسمش بام-شیب چرا در شمال ایران سقف خانه ها را شیب دار میسازند؟

توضیحات:
زیر سقف دودی - http://merci-shop.mihanstore.net/