زیر سقف دودی - پرش خودرو به سقف یک خانه در چین! - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - یک خودرو سواری در چین پس از منحرف شدن از مسیر خود و چند متر پرواز در آسمان در سقف خانه...

زیر سقف دودی - پرش خودرو به سقف یک خانه در چین!

توضیحات:
زیر سقف دودی - یک خودرو سواری در چین پس از منحرف شدن از مسیر خود و چند متر پرواز در آسمان در سقف خانه مجاور بزرگراه جا خوش کرد. این سانحه تلفاتی نداشت.