زیر سقف دودی - سقف برداشت از خودپردازها افزایش یافت - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - رادیو ایران - 21 اسفند 95- 14:00| برخی بانک ها از امروز سقف برداشت از خودپردازها را از 200 هزار تومان...

زیر سقف دودی - سقف برداشت از خودپردازها افزایش یافت

توضیحات:
زیر سقف دودی - رادیو ایران - 21 اسفند 95- 14:00| برخی بانک ها از امروز سقف برداشت از خودپردازها را از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش دادند.