آموزش گیتار - قسمت دوم - حرکت انگشت ها و ملودی های ساده - شبکه‌ما

در قسمت اول این آموزش به بیان مفاهیم پایه ای و تئوری موسیقی پرداختیم.

آموزش گیتار - قسمت دوم - حرکت انگشت ها و ملودی های ساده

توضیحات:
در قسمت اول این آموزش به بیان مفاهیم پایه ای و تئوری موسیقی پرداختیم. در این آموزش به شما نحوه نشستن و گرفتن گیتار را توضیح خواهیم داد و سپس حرکت انگشت ها بر روی سیم ها و چند ملودی ساده را با هم تمرین می کنیم. به طور کلی سه حالت برای گرفتن گیتار وجود دارد: 1. پایی که بدنه گیتار بر روی آن قرار می گیرد را روی پای مخالف قرار دهید و دسته ساز را کمی به سمت بالا قرار دهید. 2. جسمی زیر پایی که گیتار بر روی آن قرار می گیرد، قرار دهید. 3. جسمی را زیر پای مخالف قرار دهید و گیتار را بر روی آن پا قرار دهید و ...