درس چهارم - آموزش نوازندگی گیتار پاپ ( نت خوانی - ملودی) - شبکه‌ما

درس چهارم  آموزش نوازندگی گیتار پاپ بنیاد آموزشی دنیای موسیقی WWW.LEARN-MUSIC.

درس چهارم - آموزش نوازندگی گیتار پاپ ( نت خوانی - ملودی)

توضیحات:

درس چهارم 

آموزش نوازندگی گیتار پاپ

بنیاد آموزشی دنیای موسیقی

WWW.LEARN-MUSIC.IR

در درس چهارم آموزش نوازندگی گیتار پاپ مباحث دروس گذشته تا حد بسیاری تکمیل گشته و هنرجو به نوعی تقریباً مفاهیم اولیه نت نویسی و نت خوانی را شناخته و در حال احراز آمادگی جهت شروع تمرینات نت خوانی و نوازندگی می باشد و با شناخت ملودی در اصل آخرین تکه پازل بخش تئوریک دوره آموزش نوازندگی گیتار پاپ را در جای خود قرار داده و با موفقیت به پایان رسانده است.

WWW.LEARN-MUSIC.IR

بنیاد آموزشی دنیای موسیقی