مقدمه ای بر ساز فلوت و مکانیزم آن - شبکه‌ما

در این ویدیو مقدمه ای بر ساز فلوت، مکانیزم و تاریخچه آن را بیان می کنیم. موسیقی چیست؟ موسیقی نوعی هنر است.

مقدمه ای بر ساز فلوت و مکانیزم آن

توضیحات:
در این ویدیو مقدمه ای بر ساز فلوت، مکانیزم و تاریخچه آن را بیان می کنیم. موسیقی چیست؟ موسیقی نوعی هنر است. هنر وسیله ای است که هنرمند به کمک آن عواطف و احساساتش را به دیگران منتقل می کند. هر هنری ابزار و وسیله ای برای بیان عواطف دارد، برای مثال در هنر نقاشی خط ها و رنگ ها وسیله بیان احساسات هستند و در موسیقی بیان احساسات به وسیله صدا انجام می گیرد. پس موسیقی هنر بیان احساسات و عواطف به وسیله صداست. ساز فلوت در دسته سازهای چوبی بادی قرار می گیردف هرچند که فلوت های امروزی که در فروشگاه ها می بینیم از جنس آلیاژ فلز است. فلوت اصل از جنش نقره است اما فلوت های از جنس طلا و برنز را نیز می توان یافت.