چین گوشت مرده هایش را به کشور های دیگر صادر میکند! - شبکه‌ما

جدیدا در کشور چین مد شده که گوشت مردگان را تکه تکه کرده و به عنوان گوشت منجمد به کشورها صادر می کنند.

چین گوشت مرده هایش را به کشور های دیگر صادر میکند!

دسته بندی ها:
توضیحات:

جدیدا در کشور چین مد شده که گوشت مردگان را تکه تکه کرده و به عنوان گوشت منجمد به کشورها صادر می کنند.

مواظب باشید و از این گونه گوشت ها نخرید.


  • اراده ملی
    اراده ملی |

    عجب آدمی بود اینکه مرده‌ها رو تکه تکه میکرد.اینها دیگه چه جانورهایی هستند.