کودک خوش زبان - شبکه‌ما

مطمئنا گرفتن زبان بچه ها  و وقتی نمی تونن یه جلمه یا کلمه رو به شکل صحیح بیان کنن در بیشتر اوقات باعث بیرون آمدن...

کودک خوش زبان

دسته بندی ها:
توضیحات:

مطمئنا گرفتن زبان بچه ها  و وقتی نمی تونن یه جلمه یا کلمه رو به شکل صحیح بیان کنن در بیشتر اوقات باعث بیرون آمدن کلمات و جملات بسیار شیرینی از زبان اونها میشه که میتونه سوژه خنده بسیار مناسبی هم برای پدر و مادر و هم برای سایرین در اوقاتی باشه که واقعا دلیل خاصی برای شاد بودن ندارن . این بار هم پدر این بچه از این ویژگی کودکش استفاده کرده و با گرفتن فیلم از شیرین زبونی بچه ی خودش باعث خلق صحنه های جالب و خنده داری شده که البته آخر سر هم باز نمی تونه کاری کنه که این پسر بچه کلمه مورد نظر رو به شکل صحیحش بیان کنه .