اگر این کشور ها باهم بجنگنو چه میشود؟چین.هند.آمریکا.ایران - شبکه‌ما

اگر کشور هایی مثل ایران. آمریکا. هند. چین

اگر این کشور ها باهم بجنگنو چه میشود؟چین.هند.آمریکا.ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:
اگر کشور هایی مثل ایران. آمریکا. هند. چین