آموزش اکسل - قسمت دوم - فرمول نویسی و محاسبات ریاضی - شبکه‌ما

برای بسیاری این سوال وجود دارد که در نرم افزار اکسل چه طور می توان فرمول نویسی کرد و محاسبات مقدماتی را انجام داد.

آموزش اکسل - قسمت دوم - فرمول نویسی و محاسبات ریاضی

دسته بندی ها:
توضیحات:
برای بسیاری این سوال وجود دارد که در نرم افزار اکسل چه طور می توان فرمول نویسی کرد و محاسبات مقدماتی را انجام داد. البته این امکان یکی از کاربردهای مهم این نرم افزار است که در این ویدیو به آن می پردازیم. در این ویدیو به صورت کامل روش های مختلف فرمول نویسی را Microsof Excel بررسی می کنیم. همان طور که در ویدیو می بینید برای شروع مقداری عدد و ارقام را به محیط کارتان اضافه کنید. در این محیط چهار ستون ایجاد کرده ایم. دو ستون اول برای ورود اعداد تصادفی، ستون سوم برای نمایش جمع دو ستون اول و ستون چهارم برای نمایش میانگین دو ستون اول است.