کتک کاری وحشتناک بخاطر به دنیا آوردن نوزاد دختر!! - شبکه‌ما

حرکتش واقعا وحشیانه و در شعن یه انسان نیست نسبت دادن این حرکت به حیوان هم خیلی نامردیه ... این شخص خود شیطان هست

کتک کاری وحشتناک بخاطر به دنیا آوردن نوزاد دختر!!

توضیحات:

حرکتش واقعا وحشیانه و در شعن یه انسان نیست نسبت دادن این حرکت به حیوان هم خیلی نامردیه ... این شخص خود شیطان هست