نحوه تعویض کارتریج پرینتراچ پی 3520 - شبکه‌ما

این ویدیوبه شما نشان میدهد که چگونه میتوانید کارتریج پرینتر اچ پی 3520 خود را تعویض نمایید .

نحوه تعویض کارتریج پرینتراچ پی 3520

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیوبه شما نشان میدهد که چگونه میتوانید کارتریج پرینتر اچ پی 3520 خود را تعویض نمایید .برای شروع چاپگر خود را با فشار دادن دکمه پاور روشن کنید بعد درب مخصوص دسترسی به قسمت کارتریج هارا بازکنید برای اینکاردو عدد زبانه در دو طرف چاپگرقرار گرفته است زبانه های طرف راست و چپ چاپگررا گرفته و درب را بلندکنید حمل کننده کارتریج ها یا همان کاریج به نقطه ای خواهد رسید که میتوانید به انها دسترسی داشته باشید اجازه دهید کاریج متوقف شود سپس کارتریجی را که میخواهید پیدا کرده و به قسمت داخل و برروی زبانه ی جلوی ان فشار دهید تا ازاد شود کارتریج هارا از محفظه ان خارج نمایید .درادامه خواهید دید که چگونه کارتریج راعوض نمایید .