کهنه کاری چوب با ابزارهای سنتی در ژاپن - شبکه‌ما

ژاپنی با ابتدایی ترین ابزارها چوب را به روش سنتی نیم سوز می کنند تا دوام و مقاومت آن در برابر آتش و عوامل جوی...

کهنه کاری چوب با ابزارهای سنتی در ژاپن

توضیحات:

ژاپنی با ابتدایی ترین ابزارها چوب را به روش سنتی نیم سوز می کنند تا دوام و مقاومت آن در برابر آتش و عوامل جوی افزایش پیدا کند.