مهران مدیری: با مسعود فراستی رفیقم / در پشت صحنه برنامه هفت - شبکه‌ما

::: ماجرای مسعود فراستی و مهران مدیری ::: در پشت صحنه برنامه سینمایی هفت / اعلام رفاقت مهران مدیری با مسعود فراستی  

مهران مدیری: با مسعود فراستی رفیقم / در پشت صحنه برنامه هفت

توضیحات:

::: ماجرای مسعود فراستی و مهران مدیری :::

در پشت صحنه برنامه سینمایی هفت / اعلام رفاقت مهران مدیری با مسعود فراستی