دیرین دیرین - بدون کابینت اداره کشور ممکن نیست. - شبکه‌ما

کابینت اولین موضوعی که رئیس جمهور باید به آن فکر کند و در تعیین سرنوشت یک کشور نقش اساسی دارد............

دیرین دیرین - بدون کابینت اداره کشور ممکن نیست.

توضیحات:

کابینت اولین موضوعی که رئیس جمهور باید به آن فکر کند و در تعیین سرنوشت یک کشور نقش اساسی دارد............ مثل اینکه دیرین دیرینیا با اصطلاحات پر کاربرد کابینت مثل ممبران و هایگلاس و کورین و کوارتز و دکتون و بتن و اینا .... خیلی آشنایی ندارن ! .................... کابینت بانک، بزرگترین مرجع اطلاعات کابینت آشپزخانه در ایران